Начало » Общини » КЗК отмени избора на сметопочистваща фирма в Суворово

КЗК отмени избора на сметопочистваща фирма в Суворово

Комисията за защита на конкуренцията отмени избора на фирма за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на община Суворово. Решението е следствие от жалба на един от участниците в обществената поръчка – варненската фирма „Технокар“. Според нея решението на кмета на Суворово Павлин Параскевов за класиране на участниците и определяне на изпълнител – „БКС гр. София“ ООД, е незаконосъобразно поради допуснати редица съществени нарушения както на процедурата, така и Закона за обществените поръчки и на предварително обявените условия в конкурса, източник /Topnovini.bg/.

Процедурата е открита през април тази година. За участие в нея са подадени 4 оферти. Освен вече споменатите две фирми са кандидатствали „ЗАУБА“ АД и „ЗМБГ“ АД. Най-ниското ценово предложение е направено от варненската фирма, която е оспорила избора – 36,15 лв./тон отпадъци. Избраният изпълнител е предложил цена от 50 лв./тон, останалите двама участници са оферирали съответно 174 и 164,90 лв./тон. След като комисията е отхвърлила последните двама кандидати, е поискала от „БКС гр. София“ ООД и „Технокар“ ЕООД подробна обосновка за начина на образуване на предлаганата цена. И двете фирми са я представили, но комисията е преценила, че формирането на цената при варненската фирма се базира на нереалистични показатели.

След анализ на работата на комисията КЗК връща процедурата на етап разглеждане на писмени обосновки. Решението й може да се обжалва в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.

 
banner
banner
Budnavarna