Начало » Политика » Местния парламент приема бюджет 2020 днес

Местния парламент приема бюджет 2020 днес

Общинският съвет във Варна се събира за 3-то си редовно заседание от началото на мандата. Сесията започна в 9:00 часа в зала „Пленарна“, като в проекта за дневен ред са включени 13 точки. Една от тях е актуализация на бюджета за 2019 г. Друг финансов въпрос, който съветниците ще разгледат, е проектът на план-сметка „Чистота“ за следващата година. Местният парламент ще гласува също финансиране за две варненски болници. Предвижда се от общинския бюджет да бъдат отпуснати средства за Тубдиспансера и Очна болница.

На гласуване ще бъде подложено и предложение за промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна, с които се предвижда увеличение на данъка при придобиване на имущество по възмезден начин от 2,6% на 3%.

В дневния ред фигурира и избор на общински съветници за членове в Експертния съвет към фонд „Култура“ и в Областния съвет за развитие на област Варна. Съветниците ще определят  делегат и заместващ го в Общото събрание на Националното сдружение на общините в България и ще решат кой да е представителят на община Варна в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ и Асоциация по ВиК.

Очаква се също да бъдат избрани председатели и членове на  Правната комисия и Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, и за връзки с гражданското общество.

Предстои да бъде утвърден също списъкът на кандидати за съдебни заседатели при Районния съд във Варна.

 
banner
banner
Budnavarna