„Детско полицейско управление“ (снимки)

В края на май тази година бе даден старта на осемте детски полицейски управления към ОДМВР – Варна.
В област Варна бяха открити осем детски полицейски управления в училищата: ОУ „Васил Априлов”, ОУ „Георги Сава Раковски”, ОУ „Добри Чинтулов”, СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Белослав, ОУ „Панайот Волов” – ж.к. „Виница”, СУ „Васил Левски” – гр. Девня, ОУ „Иван Вазов” – гр. Провадия и ОУ „Св. Климент Охридски” – с. Изворско.
В началото на октомври започна активната фаза на програмата. Проведоха се първите учебни часове с децата от детските полицейски уперавления, които се запозанаха с ролята на полицията в обществото и ценностите, които тя утвърждава, както и с видовете полиция.

1

По детайлно им беше разказано за ежедневните задачи и функции на полицейските служители от „Охранителна полиция”. Децата имаха възможност да видят отблизо помощните средства на полицаите – белезници, палка, касака, бронежилетка, както и различните видове униформи.

2

От тази седмица стартираха и модулите по „Детска полицейска лична защита” и „Оказване на първа долекарска помощ”. Инструктури по полицейска лична защита от сектор „Специализирани полицейски сили” на ОДМВР – Варна проведоха първите занятия в училищата в Белослав и Девня. С активното съдействие на ръководството на БЧК – Варна започнаха и занятията по „Оказване на първа долекарска помощ” в ОУ „Васил Априлов” – Варна.

Децата от ОУ „Панайот Волов” – ж.к. „Виница” се запознаха с използването на служебни полицейски кучета в полицейската дейност.

3

Програмата „Детско полицейско управление“ е инициатива на Министерството на вътрешните работи, а реализирането й е дело на междуведомствена експертна работна група, в която участват представители на МВР, Министерството на образованието и науката, Министерството на правосъдието, Българския младежки червен кръст, Българската православна църква, Българския туристически съюз.

Източник: Петел

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!