НД „Русофили“ Варна избра за председател – Албена Шавел

Вчера 13 октомври 2016 година се проведе отчетно -изборното събрание на Общинската организация – Варна, на НД „Русофили“.
Беше обсъдено и решено следното:
1. Да участваме активно в организирането на изучавена руски език в детските градини.
Информирам ви, че в началото на тази учебна година 2016/17 повече от 250 деца, в различни детски градини в града ни са заявили желание да учат руски език.
2. Да участваме активно във всички мероприятия на общинско, областно и национално ниво на организацията.
3. Да създадем общинска каса на НД „Русофили“ Варна, която да събира дарения, с цел финансиране на обществените мероприятия на организацията.
4. Да работи за благото на българския народ, за независимостта и просперитета на Република България.
5. Да избере ново ръковдство на общинската органицазия на НД „Русофили“ Варна.
*********************************************************
Общото събрание реши:
1. Да осигури минимум 15 педагози по руски език и литература за нуждите на програмата по обучението на деца в детскя градина.
2. Да се привличат все повече хора към каузата на Движението.
3. Да се работи активно за възобновяване на културните и обществени връзки с Руската Федерация.
4. Да се организира мащабно, адекватно и истинско медийно разясняване и отразяване на русофилската ни идея.
5. Избра следното общинско ръководство:

– Председател – Албена Шавел;
– Секретар – Веселина Воденичарова;
– Организационен секретар – Симеон Кулиш;
– Иван Дамянов – връзки с общественоста;
– Полковник Иван Стоянов

Общото събрание реши: следващо събрание да бъде след 6 ноември 2016 година (след първи тур на предстоящите президентски избори).

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!