Начало » Политика » Общинският съвет във Варна избра ръководствата и съставите на постоянните, временните и специализираните комисии.

Общинският съвет във Варна избра ръководствата и съставите на постоянните, временните и специализираните комисии.

Председател на комисията „Финанси и бюджет“ ще бъде адв. Бранимир Балачев, а на „Собственост и стопанство“ остава Юлияна Боева. Председателските места си запазват също д-р Лидия Маринова и д-р Николай Георгиев , съответно в комисиите по „Социални дейности и жилищна политика“ и „Европейски въпроси и международно сътрудничество“.

Доц. Антоанета Цветкова през този мандат ще поеме ресора наука и образование. Начело на комисията по здравеопазване ще е  проф. Анелия Клисарова.

Председател на комисията „Архитектура и градоустройство“ ще бъде Щериана Иванова, а на „Благоустройство и комунални дейности“ – Христо Атанасов.

Местният парламент реши  комисията „Туризъм, търговия и рекламна дейност“ да се ръководи от Мартин Андонов. Начело на ПК „Култура и духовно развитие“ застава Димитър Чутурков.

За председател на комисията по транспорт беше избран Венцислав Сивов, на „Обществен ред и сигурност“ – Румен Иванов, а на „Младежки дейности и спорт“ – Генадий Атанасов.

Станислав Иванов ще оглави ВрК „Опазване и възпроизводство на околната среда“, а Людмила Колева-Маринова – „Изработване проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация“.

Председател на ВрК „Структури и общинска администрация“ остава Милена Димова. Петко Бойновски също ще продължи да ръководи комисията по приватизация и следприватизационен контрол. Неговият съименник Петко Петков застава начело на Наблюдателната комисия.

За правната комисия и комисията за противодействие на корупцията не бяха избрани председатели и членове, тъй като липсваха достатъчно желаещи да се включат в тях. Този въпрос ще бъде решен на следващото заседание на Общинския съвет.

 
banner
banner
Петя Митева