Начало » Общност » Лица с увреждания от Варненско ще станат журналисти по европроект

Лица с увреждания от Варненско ще станат журналисти по европроект

Лица с увреждания ще станат журналисти. Това е целта на иновативно за България социално предприятие, което ще заработи на територията на общините Долни Чифлик и Бяла. Това съобщи днес на пресконференция в Областния информационен център – Варна Борислав Френчев, от фондация „Николаевка“.

В социалното предприятие ще бъдат назначени 9 лица на трудов договор. От тях като управление ще са 3 лица. С други 6 лица ще бъде сключени трудов договор за срок от 12 месеца. След приключване на проектните дейности за 50% от тях ще бъде осигурена заетост за още 6 месеца. Шестте наети лица ще са представители на целевата група и ще бъдат разпределени, както следва – 5 лица с увреждания и 1 лице в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица. Предвижда се насърчаване на етническото многообразие. В проекта ще има до 30 % участие на представители от различните етноси.

Те ще се занимават с с архивиране на документи, които ще бъдат дигитализирани на електронен носител. Това ще бъде технологичен процес, за който ще се наеме и закупи необходимата техника и софтуер. Наетите в социалното предприятие ще архивират документи, скици, схеми и други архивни документи, като услуга за клиентите на социалното предприятие.

Освен това ще обслужват уеб-базирана платформа, която ще включва информация за двете общини. В нея ще се рекламират обществени значими местни обекти и институции, търговски обекти, културни обекти, обекти свързани с местното природно, културно-историческо наследство, ще се представят местни фестивали, събития, концерти и други дейности, които популяризират местния фолклор, култура, етническо разнообразие, ще информират за производство на продукти от местен характер, както и всичко свързано с етническото многообразие като носител на местната идентичност.

Социалните предприятия са много развити в Западна Европа, но тепърва настъпват у нас. Целта им е подпомагане на лица в нужда. Проектът е финансиран от Министерството на труда и социалната политика, Европейския социален фонд, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – Процедура BG05M9OP001-2.059 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“, Проект № BG05M9OP001-2.059-0001-С01 „ Иновативни, интелигентни, разнообразни и социални. Няма други такива.“ Бенефициент е фондация „Николаевка“. Целта е да се създаде социално предприятие с предмет на дейност – информационно – рекламна уеб-базирана платформа и дигитализация на архиви, популяризиране на социалното предприемачество като възможна и реална алтернатива за включване на лица от социално уязвимите групи. Продължителността на проекта е 15 месеца – от 1 декември 2019 г. до 28.02.2021 г., съобщи още на пресконференцията днес във Варна Борислав Френчев.

източник: Морето.нет

 
banner
banner
Budnavarna