Начало » Общност » Официално откриват реконструираните булеварди в Аспарухово

Официално откриват реконструираните булеварди в Аспарухово

Утре в квартал „Аспарухово“, ще бъдат официално открити реконструираните булеварди, научи BudnaVarna.bg.

Месеци след пускането в експлоатация на:
– бул. „Народни будители“ в участъка от ул. „Мара Тасева“ до ул. „Нарва“
– от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. „Мара Тасева“
утре те ще бъдат официално открити. Събитието ще се проведе от 11:30ч. на площада пред читалището в Аспарухово (до новото кръгово) ул. „Кирил и Методий“.

Рехабилитацията на аспаруховските булеварди е по проект № BG16RFOP001-1.002-0003 „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН – BG16RFOP001-1.002-0003-C01, № РД-02-37-29/19.01.2017 г.

Проект „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ цели надграждане на мерките по отношение на интегрираността на градския транспорт на Варна, за да стане той още по-ефективен, по-бърз и по-екологичен, с по-малко потребление на енергия, както и да се подобрят възможностите за алтернативни форми на придвижване в градски условия.

В рамките на проекта, за обект бул. „Народни будители“, е извършена подменена на цялата ВИК – мрежа, осигурена е достъпна среда за хората със специфични двигателни потребности и е изградена велоалея по цялото трасе. Доизградени са джобове за спирките на градския транспорт, а тротоарите са проектирани, така че се осигурява възможност за повърхностно отвеждане на дъждовните води.

Те са достатъчно широки, за да съвместят необходимите функции – пешеходно пространство, велоалея, разположение на улично осветление по стълбовете на контактната мрежа.

По бул. „Народни будители“ е монтирано улично осветление с интелигентни светодиодни осветители от последно поколение и са изградени два нови подлеза, осигурени с асансьори, които да улесняват придвижването на трудноподвижни хора и майки с колички.

 
banner
banner
Budnavarna