А вашето ЕГН откраднато ли е?

Централната избирателна комисия дава възможност за всеки гражданин да провери дали ЕГН-то и името му са използвани неправомерно от политическите партии, регистрирани за вота на 6 ноември.

Темата отново стана актуална след като социалните мрежи гръмнха от публикации на хора, които са установили, че “подкрепят” или “участват” в инициативни комитети за издигане на кандидат президентски двойки, без въобще да знаят.

Всеки може да провери дали е злоупотребено с личните му данни в сайта на ЦИК.

Там присъстват два регистъра за проверка. Единият съдържа информация от подписките за регистрация на партиите и комитетите за президентските избори – проверете ТУК » Вторият – за националния референдум – проверете ТУК»
За целта трябва да въведете своя единен граждански номер и персонален идентификационен код, който се получава по мейл. Ако откриете, че данните ви са откраднати, може да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.

Подадените в ЦИК сигнали и жалби за злоупотреба с лични данни се препращат на КЗЛД по компетентност. Всеки потърпевш може да поиска заличаване от списъка, но чак след като се установи, че подписът е подправен.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!