Начало » Общност » 8 проекта на дирекция „Превенции“ са реализирани през 2019 г.

8 проекта на дирекция „Превенции“ са реализирани през 2019 г.

8 проекта, реализирани от неправителствени организации за превенция на рисково поведение сред деца и млади хора, са реализирани от дирекция „Превенции“ през 2019 г. и се очаква работата по тях да продължи и през 2020 г. Това стана ясно на форум на тема “Ролята на неправителствения сектор в провеждането на общинскaта политика за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора”.
Организатори на събитието са дирекция „Превенции”, към Община Варна, съвместно с Общинския съвет по наркотичните вещества, Местната комисия за борба с трафика на хора, Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Консултативния съвет по превенция на ХИВ/СПИН.

 
banner
banner
Петя Митева