Начало » Общност » Изграждат във Варна 81 км нова канализация и 22 км водопроводи

Изграждат във Варна 81 км нова канализация и 22 км водопроводи

22,5 км магистрални и довеждащи водопроводи, 81 км канализационни мрежи и нова канално-помпена станция ще бъдат изградени и реконструирани в рамките на нов проект на ВиК, съобщи инж. Валентин Вълканов, управител „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД. В дружество е 51% е участието на държавата, 49% на общините от региона, от които 35% на Община Варна. „С тези нови придобивки градът ще добие инженерна структура, която ще отговаря на изискванията на съвременното развитие на Варна. Гледайки през последните години успешните общински инфраструктурни проекти, за нас е гордост да изпълним тази задача“, допълни той. Валентин Вълканов благодари на Община Варна и на МОСВ за съдействието при подготовката на проекта. На събитието присъстваха  Христо Иванов, зам.-кмет на Община Варна, Петър Гърбузов, директор на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“.

 

Договорът за изграждане на водна инфраструктура с дружеството е по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Той е на стойност 138,4 млн. лв., от които 96,8 млн. лв. – безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение е 47 месеца.

 

Целта на проекта е над 330 000 жители на Варна да имат достъп до подобрено водоснабдяване. В приоритетната си част това са живеещите във вилните зони и курортните комплекси на север от Варна. След реализирането му се очaĸвa зaгyбитe нa вoдa дa нaмaлeят c близо 20%. Мерките ще доведат и до решаване и на екологичните проблеми с качеството на водите за къпане в зоната на офицерския плаж и Варненското езеро.

 

Проектът предвижда реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна-Златни Пясъци I и III етап и пресвързване на съществуващата водопроводна мрежа, изграждане на канализационни колектори по бул. “Княз Борис“ I.“; „Изграждане на канализационна мрежа и довеждащ канализационен колектор от с. Каменар, агломерация Варна.“; „Доизграждане на канализационна мрежа в СО “Изгрев“, „Кочмар“, „Сълзица“, „Пчелина“ и „Сотира“, бул. “Христо Смирненски“; „Реконструкция на канализационни клонове по бул.“Вл. Варненчик“; „Реконструкция на магистрален водопровод Варна- Златни Пясъци III етап.“; „Доизграждане на канализационна мрежа в СО: „Бриз“, „Свети Никола“, “Ален мак“, „Ваялар“, „Траката“, „Манастирски рид“ и изграждане на водопроводни връзки към ново трасе на магистрален водопровод Варна-Златни пясъци III етап.“; „Инженеринг на обект: „Реконструкция на участък от деривация Китка-Варна-Площадка „Дъскотна““;  „Реконструкция на участък от деривация Китка-Варна-Площадка „Падина-Житница“; „Реконструкция на участък от деривация Китка-Варна-Площадка „Игнатиево“; „ „Реконструкция на участък от магистрален водопровод Девня-Варна-II етап от ПС „Чуката“ в посока с. Припек“.

 

От ВиК – Варна припомниха, че през последните години бе обновена пречиствателната станция за отпадни води – ПСОВ- Варна, бе изграден и втори етап от обекта – канализационна помпена станция „Акациите“ и тласкател, а в момента се изпълнява и проект за ПСОВ Златни пясъци.

 
banner
banner
Петя Митева