Начало » Общност » Александра Боева: Не искам да бъда „страничният наблюдател“

Александра Боева: Не искам да бъда „страничният наблюдател“

Александра Боева, на 29 години, кандидат за общински съветник в град Варна. Завършила висше образование специалност „Право“. Семейна с 1 дете. Работила е както в юридическата сфера, така и в частния бизнес.

  1. Как виждате развитието на Варна?
  • Като млад родител и гражданин на Варна, ежедневно се сблъсквам с един много наболял и познат на всички ни проблем, а именно неприемливият вид на тротоари, пешеходни зони, подлези, площадки и места за отдих. Градът има крещяща нужда от развитие в тази посока. Темата е разисквана многократно, но неефективно и мисля, че моментът това да се промени назрява. Проблемът не засяга само майки с деца, хора в неравностойно положение и възрастни, а абсолютно всички граждани и посетители на град Варна. Мисля, че е време градът, освен красив да стане и удобен. За тази цел трябва да се обърне по-сериозно внимание на горепосочените проблемни точки и то не само в централните части на града. Считам за необходимо да насочим повече средства от бюджета на Община Варна за поддръжка на подлезите, тротоарите, площадките и местата за отдих като тук не говорим за еднократното им въвеждане в приличен вид, а за една постоянна грижа и поддръжка.

 

  1. Как решихте да се включите в надпреварата за Местни избори 2019?
  • Благодарение на поканата на МК „Свобода“. Включвам се в кампанията, защото не искам да бъда „страничният наблюдател“, искам да вложа енергията и времето си в полза на гражданите и бъдещето им, в полза на децата ни. Колко и клиширано да звучи, аз вярвам във визията и възможностите на младите.

 

  1. Какво е за вас „Свобода“?
  • „Свобода“ – най-голямата привилегия и най-голямата отговорност. Свободата във всеки смисъл е най-желаното човешко постижение. Всяко едно човешко същество от началния етап на своето развитие започва личната си борба за свобода – свобода на духа, свобода на личността, свобода на знанието, свобода на развитието, свобода на образованието, свобода на избора и т.н. Малцина успяват да бъдат наистина свободни то не в пълния смисъл на думата, защото както известната сентенция на Жан-Жак Русо гласи „Човек се ражда свободен, а навсякъде е в окови“, оковите на гражданското общество и правовата държава. Отвъд тези институти можем, все пак да твърдим, че човек в известен смисъл достига до личностна свобода. Наред с всичко положително, свободата носи със себе си и най-голямата отговорност, отговориност за действия, постъпки, решения, отговорност за обещанията и когато последните не засягат само индивидуалната личност, а един цял народ, отговорността е най-голяма и тежка. За мен „свобода“ е равно на отговорност!

 

 

МК „СВОБОДА“  № 67 от листите за общински съветници, а ако желаете да подкрепите мен с преференция за Александра Боева №124 за гр. Варна.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 
banner
banner
Петя Митева