Над 20 организации пристигат във Варна за Националното младежко изложение

Днес от 10:00 до 14:00 ч. на Морската гара ще проведе XII Младежко изложение. Събитието е част от програмата на Националната конференция „Цифрова грамотност и социални умения в 21 век“, която се откри преди няколко дни в Юнашкия салон.

Изложението цели да представи различните активности на младежките организации в страната, методите за включване на младежта, доброволческата инициативност и неформалното обучение.

По време на събитието ще бъдат презентирани проекти и практики за работа с аудитория в целевата група между 16 и 35 г. Изложението е предпоставка за възникване на нови партньорства и създаване на мрежи на неправителствени организации в цяла България. Очаква се да бъдат представени добри практики в сферата на организирането на обучения и семинари; работата с младежи в неравностойно положение и маргинализирани групи; проекти за демократично гражданство, гражданско образование и човешки права.

Националното младежкото изложение е отворено за допълнителни заявки. Всички организации, които желаят да популяризират дейността си са поканени да присъстват.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!