Девня с проекти за 5 млн. евро

С проекти на обща стойност 5 млн. евро ще кандидатства Община Девня по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020). Местният парламент в индустриалния град даде единодушно съгласие администрацията да участва с общо 3 проекта за безвъзмездно отпускане на средства по програмата, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Амбицията на кметския екип е да извърши реконструкция и рехабилитация на четвъртокласната пътна мрежа на територията на общината, на бул. „Съединение“, както и да модернизира образователната инфраструктура.

Първият проект, чиято стойност е 3 млн. евро, е за реконструкция и рехабилитация на четвъртокласната общинска мрежа. Той предвижда основен ремонт на пътни отсечки, които са в окаяно състояние, а някои от тях дори са лишени от асфалтово покритие. В обхвата на този проект попадат участъкът от отбивката на автомагистрала „Хемус“ до квартал „Повеляново“, пътят Кипра – Чернево,  6-километровата отсечка от отбивката на крайезерния път към пристанище „Варна – запад“, излизаща на Захарния завод, и други, разясни пред съветниците кметът на Община Девня Свилен Шитов.

С втория проект, на стойност 1 млн. евро, местната администрация иска да асфалтира бул. „Съединение“, с изключение на вече ремонтирания участък край кв. „Река Девня“, като освен това ще бъдат подменени и тротоарите. Преди реализацията на ремонтните дейности обаче Асоциацията по ВиК във Варна трябва да спечели финансиране от МРРБ, за да подмени остарелите водопроводи под булеварда, категоричен е кметът Свилен Шитов. По думите му проектът за реконструкция и рехабилитация на бул. „Съединение“ взима максималния брой точки, защото се свързва с третокласна пътна мрежа.

С третият проект, чиято стойност е 1 млн. евро, Община Девня възнамерява да санира сградата на средно училище „Васил Левски“, да подмени дограмата, отоплителната инсталация и оградата на учебното заведение. Това училище също има шанс за спечелване на максимален брой точки, тъй като се посещава от доста повече ученици в сравнение с ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Според кмета Свилен Шитов обаче общината ще изгуби известен брой точки и по трите проекта, защото безработицата в Девня е под 10% и не попада в Северозападния планов регион, който е приоритетен за програмата.

Източник: Варнаутре

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!