Начало » Общност » 35 училища ще обхванат програмите за превенции във Варна през 2020 г

35 училища ще обхванат програмите за превенции във Варна през 2020 г

4 превантивни програми и 11 информационни кампании ще обхванат 35 училища, над 20 000 студенти и ученици от I-XII клас, 500 ученици-доброволци, близо 500 учители и 100-150 деца във висок риск и техните семейства ще бъдат включени в програмите на дирекция „Превенции“ към Община Варна.

Това бе решено на съвместно заседание на Общинския съвет по наркотичните вещества, Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОКБППМН), Местната комисия за борба с трафика на хора и Консултативния съвет по превенция на ХИВ/СПИН.

Основната точка на заседанието бе представяне, обсъждане и приемане на проекта на „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора – 2020“ на дирекция „Превенции“.

Участие взеха председатели на постоянни комисии в Общински съвет – Варна, директори на общински дирекции, представители на: Окръжен и Районен съд, Окръжна и Районна прокуратура, ОД на МВР, Гранична полиция, сектор „Борба с организираната престъпност“, дирекция за „Социално подпомагане“, Регионално управление на образованието, Регионална здравна инспекция, Центъра за Спешна медицинска помощ, клиника по ИЛООТ в МБАЛ – ВМА, ОС на БЧК и неправителствени организации.

 
banner
banner
Петя Митева