Начало » Дългопол » Община Дългопол посреща 120 първокласници

Община Дългопол посреща 120 първокласници

В община Дългопол има 4 детски градини с 3 изнесени групи в Аспарухово, Лопушна и Поляците, научи BudnaVarna.bg.

В тях се обучават общо 347 деца в 15 групи. За трета година родителите от община Дългопол, не заплащат такси в детските градини, защото са освободени от такива с решение на общински съвет. Извозваме 78 деца от селата в които няма детски градини. За учебната 2019/2020 за децата ще полагат грижи 33 – ма правоспособни учители – педагогически персонал и още толкова непедагогически-обслужващ.


Училищата на територията на общината са 7, от които 2 средни – в Дългопол и с. Медовец, 1 обединено-Цонево, 3 основни-Партизани, Лопушна и Поляците и 1 начално в Дългопол., в тях през новата учебна година ще се обучават общо 1301 ученици.
На 16 септември ще посрещнем 120 първокласници,
В образователната ни структура е включен и Център за подкрепа на личностно развитие – ОДК с 13 групи за извънкласна дейност.
За поредна година Министерството на образованието ни предостави още един нов 35 местен автобус за извозване на децата и учениците на община Дългопол, с него общия брой на автобусите ни става 10, а общия брой ученици които ще извозваме по общинска транспортна схема са 344.


Всички училища и детски градини са снабдени с учебници и учебни помагала. Образователната система е обезпечена с медицинско обслужване, педагогически и непедагогически персонал, материално-техническата база е готова за посрещане на първия учебен ден и новата учебна година.
През тази година община Дългопол спечели проект за Реконструкция, обзавеждане и оборудване на образователната инфраструктура по Държавен фонд земеделие, за две сгради на СУ Св. Климент Охридски – гр. Дългопол и през тази учебна година предстои подписване на договор и започване на процедура по ремонтните дейности.
Пожелавам ползотворна учебна година на всички ученици и колеги учители.

 
banner
banner
Budnavarna