Начало » Общност » Варна първа по въведени в експлоатация нови жилищни сгради

Варна първа по въведени в експлоатация нови жилищни сгради

101 нови сгради с 569 жилища в тях са въведени в експлоатация през второто тримесечие на 2019 г. във Варненска област. Спрямо второто тримесечие на 2018 г. сградите са с 13 повече, или с 14.8%, a жилищата в тях нарастват с 67, или с 13.3%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради със стоманобетонна конструкция са 67.3%, с тухлена – 30.7%, а с друга – 2.0%.

Област Варна е на първо място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. След нея са областите Пловдив – 63 сгради с 211 жилища и Бургас – 56 сгради с 369 жилища. Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (38.0%), следват тези с три стаи (37.8%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 2.6%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища във Варненско е 43.1 хил. кв. м, или с 3.5% повече в сравнение със същото тримесечие на 2018 г., а жилищната площ се увеличава с 8.1% и достига 30.9 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Варна намалява от 82.8 кв. м през второто тримесечие на 2018 г. на 75.7 кв. м през същото тримесечие на 2019 година.

Варна е пета сред областите с най-малка средна полезна площ на едно новопостроено жилище. Първа е област Благоевград – 56.2 кв. м, следвана от областите Велико Търново – 64.3 кв. м, Бургас – 70.1 кв. м и Разград – 73.2 кв. метра. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Видин – 225.5 кв. м и Силистра – 192.8 кв. метра.

 
banner
banner
Петя Митева