Партийци недоволни от кошчетата с пепелници в училищата

Партийци от ДСБ-Варна недоволстват от кошчетата с пепелници във варненските училища. “Новата инициатива на варненската общинска администрация за поставяне на кошчета за смет, оборудвани с пепелници, пред училищата в града, е в разрез с обществения интерес. Недоумяваме как подобна инициатива може да бъде отразена в медийното пространство като позитивен управленски пример. Тази общинска приумица противоречи на законодателните и административни мерки по ограничаване на тютюнопушенето сред непълнолетните български граждани. Демонстрирано е явно пренебрежение към Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и Съвета на ЕС особено в частта и за ограничаване привлекателността на тютюневите продукти сред младите хора”, казват те в свое становище, разпространено до медиите.

Варненската общинска администрация би трябвало да знае, че “улесненията” за пушачи (били те пълнолетни или непълнолетни) в непосредствена близост до училищата, поощряват нарушаването на Закона за Здравето: Според тълкуване на закона, публикувано от МЗ “Забраната за тютюнопушене се отнася за прилежащите терени и тротоари на следните обекти: детски ясли, детски градини, училища, ученически общежития и места, където се предоставят социални услуги за деца”.

Българското училище трябва да запази изконната си роля на институция, възпитаваща в устоите на морала. Развращаването на този морал (нарушението на закона) не бива да бъде политика на управляващите”, се казва още в позицията на партията.

 

Източник: Варнаутре

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!