Начало » Общност » Правителството прехвърли на община Варна два имота за центрове за лица с увреждания

Правителството прехвърли на община Варна два имота за центрове за лица с увреждания

Правителството днес взе решение да прехвърли на община Варна собствеността върху имот и част от имот – частна държавна собственост, за предоставяне на социални услуги.

Общината ще изгради Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, и Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с умствена изостаналост. Имотите се намират в гр. Варна и представляват подблоково пространство с канцеларии, сервизни помещения и прилежащи изби с площ 272,81 кв. м на първия етаж в триетажна сграда в ж.к. „Дружба“ и самостоятелен обект с площ 179 кв. м на трети етаж в сграда на ул. „Кавала“ № 1-а в район „Одесос“.

Центърът за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания ще бъде създаден по процедурата за подкрепа за лица с увреждания на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

Той ще предоставя услуги за 90 лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, в това число: дневна и почасова грижа, консултиране, информиране и подкрепа, осигуряване на терапевтична помощ и рехабилитация, включително и на лицата, полагащи грижи за лицата от целевата група, извършване на мобилна работа, краткосрочно настаняване в Центъра (заместваща грижа).

Общата стойност на проекта е 999 957.80 лева, от които 849 964.13 лева с финансиране от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд;

Основни дейности по проекта за Центърът за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания са извършване на основен ремонт на помещения, доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване, закупуване на специализирано моторно превозно средство с платформа за хора с увреждания, подбор на персонал и провеждане на обучение и супервизии.

Източник: moreto.net

 
banner
banner
Петя Митева