62 жилищни сгради, ще бъдат санирани

Продължава кандидатстването от собствениците на сгради, желаещи да санират жилищата си, каза Десислава Цветанова, гл. експерт „Енергиен мениджмънт“ към Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ в община Варна в предаването на тв „Черно море“ „Щрихи от утрото“. Все още не са изготвени окончателно всички проекти. В събота, 10 септември, се проведе заседание на комисията за избор на изпълнител по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Бяха отворени ценовите оферти, следва изготвяне на протоколи като вече текат сроковете за обжалване. По закон те са 14 дни, следва да бъдат избрани изпълнители за всяка отделна сграда. Към настоящия момент хората могат да се организират и да подадат документи в районните администрации.

През 2015 година можеха да кандидатстват сгради, строени по индустриален способ, а сега освен тях могат да кандидатстват и сгради, проектирани преди 26 април 1999 г., но са масивни. Допуска се участието и на по-малко от 36 самостоятелни обекта. Трябва да са минимум 3 етажа и 6 апартамента (жилища). До момента има 34 подписани договора с Българската банка за развитие за финансиране. Тези сгради ще бъдат санирани. По тях вече са направени технически паспорти, архитектурно заснемане, обследване за енергийна ефективност. Предписани са мерки, които трябва да бъдат включени като топлоизолация на стени, на покривни и подови конструкции, подмяна на дограма.

Трябва да се достигне до енергиен клас „Це“ по разписание на Министерството на регионалното развитие. Следва да се подготви поръчката за инженеринг за всяка сграда. Има още около 30 сгради, за които се очаква да се сключи договор. Така, че не са приключили сроковете за кандидатстване. Има интерес от страна на хората. Миналата година беше по-трудно по отношение на организацията заради различните изисквания. Тази година се допуска 5% от хората в сдружението на сградата да не са съгласни със санирането. Включиха се и райони с по-малки сгради. В по-малките кооперации хората се организират по-лесно. До момента има 62 заявления от всички райони. Най-много са в район „Младост“ – 32 – допълни още Десислава Цветанова.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!