Начало » Общност » Водата в няколко варненски села е негодна за пиене (списък)

Водата в няколко варненски села е негодна за пиене (списък)

Качеството на водата за питейно-битови цели в няколко села около Варна не отговаря на Наредба N.9, която регламентира качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. 11 проби от общо взети 48 през изминалата седмица показват резултати, които са извън нормите за полезна за консумиране питейна вода.

Увеличение на нитрати във водата има в с. Николаевка, с. Изгрев, с. Ген. Киселово, с. Кичево, с. Здравец, с. Бенковски, с. Садово, с. Доброглед, с. Изворско, с. Снежина;

по показател фосфати – с. Бенковски;

по показател обща твърдост и калций – с. Здравец.

От общо 13 проби по микробиологични показатели са открити колиформи във водата предназначена за питейно-битови цели в проби в село Китка и в ресторант в местност Фичоза (Прибой ООД) несъответствия спрямо Наредбата за качеството на водата.

Издадени са две предписания до ръководителя на експлоатационно-техническите райони при „Водоснабдяване и канализация Варна“ за предприемане на мерки за привеждане в съответствие на питейната вода в с. Китка и до управителя на „Прибой” ООД, както и за провеждане на учестен мониторинг до стандартен резултат.

Източник: moreto.net

 
banner
banner
Петя Митева