Избират фирма за безплатното саниране на жилища

Общинска комисия трябва да избере фирмата, която ще се заеме с изпълнението на обществената поръчка по програмата за безплатно саниране на жилища във Варна. Предметът й е за инженеринг – проектиране и строително-монтажни работи. Очаква се комисията да заседава в събота от 10:30 часа в сградата на общинското предприятие за инвестиционна политика.

Общо 67 сдружения на граждани са регистрирани до момента във Варна от старта на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради от 2015 година.

Новата обществена поръчка за изпълнител пък, беше обявена през април тази година. Крайният срок за подаване на оферти изтече на 23 юни. Общата стойност за предвидените дейности този път е в размер на 26 713 647 лева без ДДС.

Кандидатите, които спечелят конкурса ще имат ангажимента за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Технически проект“ и строително-монтажните работи. В задълженията им влиза също и изпълнение на непредвидени работи, чието изпълнение е доказано необходимо за пълното и качественото изпълнение на строежите. Фирмата-изпълнител ще отговаря още за доставката и влагането в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти, производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и оборудване. В рамките на поръчката ще бъдат извършени и необходимите изпитвания и лабораторни изследвания, съставянето на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежите. Фирмата ще има ангажимент да отстранява недостатъците, установени при предаването на обектите и въвеждането им в експлоатация, както и при отстраняването на проявени дефекти през гаранционните срокове.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!