Приемат молби за помощи за първолаци до 15 октомври

Заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас за учебната 2016/2017 г., се приемат до 15 октомври т.г. Това съобщи Адриана Григорова, директор на дирекция „Социално подпомагане“ във Варна.

Новото е, че от т.г. границата за достъп до целевите помощи (доход на член от семейството) бе увеличена от 350 на 400 лева. Надявам се, че това ще позволи на повече семейства да се възползват от държавната финансова подкрепа, каза още Григорова.

Еднократните помощи са в размер на 250 лв. Те се полагат на семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 400 лева. Този доходен критерий не се изисква за подрастващи с трайни увреждания, с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

Средствата се отпускат, за да покрият част от разходите за подготовка на учениците за първи клас. Документите за отпускане на помощта се подават в Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на родителя след записване на детето в първи клас. Изключение правят случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне занятия, но не повече от 6 месеца от началото на съответната учебна година. Помощта се възстановява, ако малчуганът не постъпи в училище или не го посещава редовно  до завършване на първи клас.

През м.г. 2011 деца от Варна получиха еднократни помощи за първолаци. През 2014 г. техният брой бе 1 992.

 

Източник: Черно море

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!