Търсят общински шеф за категоризация на хотели

Община Варна търси да назначи началник на отдела „Категоризация“ в ресорната дирекция по туризъм.

Според обявлението, новият шеф ще осъществява и координира взаимоотношенията на градската управа с физически и юридически лица по отношение на категоризиране на туристическите обекти.

В правомощията му ще влиза и подготвянето на заповеди за определяне, за отказ, за прекратяване, за спиране, за понижаване или за промяна категорията на хотели и заведения. Новият избраник ще се включва и в изработването на предложения за дългосрочно и оперативно планиране по въпроси, засягащи туристическата и морската политика на Общината.

Минималната основна заплата, определена за длъжността, е 680 лева. Кандидатите за поста трябва да са завършили висше образование в сферата на туризма и да имат поне четири години професионален опит по специалността си. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю. Документите за участие в конкурса трябва да бъдат представени в срок до 17.30 часа на 17 септември.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!