Разкриват детайли от програмата за #Варна 2017

На информационна среща утре ще бъдат разкрити детайли относно програмата за Европейска младежка столица 2017. Ще бъде представена концепцията за три от ключовите събития –  „Младежката медийна академия“, „Проект за милиони“ и „Иновативен мозъчен тръст“.

По информация на организаторите „Проект за милиони“ цели да активизира младежкото участие при изработването на визия за обществените пространства, които предстои да бъдат обновени. Инициативата „Иновативен мозъчен тръст“ ще се стреми да насърчи провеждането на публични събития, свързани с развитието на градската среда. Приоритетно ще бъдат финансирани инициативи, които да генерират идеи за уязвими градски зони, иновативни решения за дизайн и визия на обществени пространства, адаптиране на градската среда към нуждите на младите хора и спецификата на демографските процеси в Европа.

Едно от най-очакваните събития от календара за #Варна 2017 е „Младежката медийна академия“. Инициативата според организаторите ще насърчи създаването и разпространяването на съдържание от младежи за младежи.Предвиждат се обучения в областта на масовите комуникации, PR, маркетинга, традиционните  медии, визуализацията и др. Процесите ще бъдат насочени към изграждане на капацитет сред младежките организации за осъществяване на многоезични редакционни дейности, насочени към  програмата INNOWAVE 2017.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!