Извънредна сесия на общинския съвет във Варна

Извънредно заседание на Общинския съвет ще се проведе днес във Варна. Причината за свикването на местния парламент е спешната необходимост от настаняване на 100 деца от детска градина „Иглика“ във „Виница“ в друга сграда поради възникнали конструктивни проблеми в основното здание на забавачницата.

На практика съветниците ще трябва да гласуват Община Варна да поеме безвъзмездното управление на част от сградата на „Дома за медико-социални грижи за деца“ в квартала, която се предоставя от държавата за настаняването на малчуганите. На практика 100-те деца са само част от обучаващите се в „Иглика“. Останалите 140 вече са преместени в новия корпус на детското заведение, който бе реновиран през 2013 година.

Веднага щом разбира за настъпилите конструктивни промени в основната сграда на детска градина „Иглика“ директорката информира общинската дирекция по образование. Следва изготвяне на становище за състоянието на сградата от експерт. Той установява, че зданието е в предаварийно състояние и трябва спешно да се изработи конструктивен проект за укрепване, тъй като има опасност за здравето и живота на децата и персонала. Изработени са две допълнителни конструктивни становища за необходимостта от предприемане на спешни строително-ремонтни работи.

С цел осигуряване на безопасни условия за децата и персонала те са преместени в новия корпус. Капацитетът му обаче не позволява всичките 240 деца и персонал от основната сграда да останат в новия корпус. Необходимо е 100 деца да бъдат преместени в подходяща във „Виница“ сграда. Във връзка с това е проведена съвместна среща с представители на Министерството на здравеопазването за преместването на част от децата в „Дома за медико-социални грижи за деца“ в квартала. На Община Варна е предложен самостоятелен етаж от сградата с необходимите спални помещения, занимални, разливочни и санитарни възли, както и самостоятелен двор за игра на открито на децата.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!