Начало » Общност » Ремонтират инфраструктурата в село Константиново с 2,7 млн. лв.

Ремонтират инфраструктурата в село Константиново с 2,7 млн. лв.

Община Варна е предвидила над 2,7 млн. лв. за обновяване на уличната инфраструктура и възстановяване на водопроводимостта на дерето в село Константиново през 2019 г., съобщи на сесия днес кметът на Варна Иван Портних. От тях 2,5 млн. лв. са осигурени за строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура. „Вървят процедури по избор на изпълнител. Веднага след това ще влезе техниката, за да оправим инфраструктурата и да изпълним ангажиментите, които сме поели“, коментира кметът.

219 904 лв. са предвидени за реализирането на проект за възстановяване на водопроводимостта на открития отводнителен канал и реконструкция и ремонт на пътни и пешеходни мостови съоръжения, находящи се между двете прилежащи улични платна на ул. „Васил Левски“ в селото. От тях 150 000 лв. са отпуснати от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, а в община Варна е е заложила 69 904 лв. за реализиране на първия етап от проекта.

 
banner
banner
Петя Митева