Начало » Общност » Кучкарникът в Каменар няма да преустановява дейността си, реши съдът

Кучкарникът в Каменар няма да преустановява дейността си, реши съдът

Варненският Административен съд  отмени наложената мярка по временно преустановяване на залавянето и обработка на безстопанствени кучета в общинския приют в с. Каменар и поетапно пускане на 76-те обитатели по местата на залавяне или  предоставянето им за осиновяване. Мярката бе издадена от д-р Иван Стефанов – главен инспектор при Областна дирекция по безопасност на храните  и впоследствие обжалвана от кмета Иван Портних.

При извършената съдебна проверка, съдебният състав  констатира наличието на съществени  нарушения на административно производствените правила при налагането на принудителната административна мярка и явното й несъответствие с материалния закон. Съдът се обосновава и със заключението на вещото лице по  проведената съдебно-техническа експертиза, което ясно сочи, че  извършеният основен ремонт и реконструкция, не само че съответства напълно на одобрената и съгласувана  и от ОДБХ Варна екзекутивна документация, но и реализира допълнителни подобрения на средата за отглеждане на безстопанствените животни.

В мотивите на решението съдът е поставил акцент върху въпрос, отговорът на който поставя делото и изхода от правния спор в категорията на дела с висок обществен интерес. Съдържанието на приложените по  делото множество сигнали за наличие на агресивни безстопанствени кучета, описаните там  инциденти, особено  сигналното писмо на началника на  V РПУ,  мотивира съда да приеме извод за съществуващ потенциален риск за спокойствието, сигурността и безопасността на гражданите и гостите на Варна и  изисква бързи, адекватни и изключително навременни превантивни  мерки, които да ги гарантират.

Съдебният състав посочва в мотивите си, че при наличието на  действащ приют за безстопанствени животни,  изграден, регистриран и функциониращ, експлоатиран при непълна заетост на определения капацитет, да се разпореди  преустановяване  на дейността му, освен че е неоправдано от позиция на закона, то е неоправдано и от гледна точка на гражданското общество. Съдът счита, че се засягат права и законни интереси на граждани в по-голяма степен от най-необходимото са постигане целите,  за които е издаден актът.  Това, според решаващият състав на съда, съставлява нарушение на основен принцип на административното правораздаване – този, прокламиран в чл. 6 от АПК.

Решението подлежи на обжалване в 14  дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба пред ВАС.

Източник: varnautre.bg

 
banner
banner
Петя Митева