Начало » Общност » Варненската полиция си търси хора

Варненската полиция си търси хора

Областна дирекция на МВР – Варна обявява начало на прием на документи по следните конкурси:

I. КОНКУРС обявен с МЗ № 8121К-6631/05.03.2019г. за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Варна на 20 вакантни младши изпълнителски длъжности „ПОЛИЦАЙ-СТАРШИ ПОЛИЦАЙ“, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
– 4 (четири) вакантни длъжности в Сектор „Специализирани полицейски сили“;
– 3 (три) вакантни длъжности в Първо РУ – Варна;
– 4 (четири) вакантни длъжности във Второ РУ-Варна;
– 4 (четири) вакантни длъжности в Трето РУ-Варна;
– 1 (една) вакантна длъжност в Четвърто РУ-Варна;
– 2 (две) вакантни длъжности в Участък –Белослав и Аврен към Четвърто РУ-Варна;
– 2 (две) вакантни длъжности в Пето РУ- Златни пясъци.

II. КОНКУРС обявен с МЗ № 8121К-6634/05.03.2019г. за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Варна на 8 вакантни младши изпълнителски длъжности „ПОЛИЦАЙ – СТАРШИ ПОЛИЦАЙ“, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
– 3 (три) вакантни длъжности в Участък – Вълчи дол към РУ- Девня;
– 3 (три) вакантни длъжности в Участък – Дългопол към РУ- Провадия;
– 2 (две) вакантни длъжности в РУ – Аксаково.

ІІІ. КОНКУРС обявен с МЗ № 8121К-6951/14.03.2019г. за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Варна на 13 вакантни младши изпълнителски длъжности „ПОЛИЦАЙ – СТАРШИ ПОЛИЦАЙ“, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
– 13 (тринадесет) вакантни длъжности в група „Общинска полиция“ (по допълнителен щат-чл.94 от ЗМВР) на сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция“ към щата на Областна дирекция на МВР-Варна.

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:
– Да не са по-възрастни от 40 (четиридесет) години към датата на обявяване на конкурса (изискването не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители на МВР, заемали длъжности по ЗМВР или настоящи служители в МВР);
– Да имат завършено средно образование;

Място за получаване и подаване на документи:
В административната сграда на Областна дирекция на МВР- Варна
(гр. Варна, ул. “Цар Калоян ” №2, )

Срок за подаване на документи за участие в конкурса:
Всеки работен ден от 23.03.2019г. до 11.04.2019г. /включително/ ,
от 09:30 часа до 12:00 часа.
За информация : сектор “Човешки ресурси” – тел. 052/ 652223; 652216.

 
banner
banner
Петя Митева