Начало » Общност » Какво възнамерява да отдаде на концесия Община Варна в периода 2019-2022

Какво възнамерява да отдаде на концесия Община Варна в периода 2019-2022

Снимка: Будна Варна
Община Варна възнамерява да проведе процедура по учредяване на концесия за три обекта. Това става ясно от Плана за действие за общинските концесии в община Варна за периода 2019-2022.

Обектите, за които става дума, са: обществени паркинги- изграждане и управление; подлези-публична общинска собственост-ремонти, рехабилитация и други дейности, свързани с общественото ползване и експлоатация; изграждане и експлоатация на Специализирана площадка за събиране, третиране (рециклиране), оползотворяване и временно съхраняване на строителни отпадъци.

Към края на 2018 година Община Варна има сключени 7 концесионни договора. Сред тях са контрактите от 2006 и 2007 година за разполагане на павилиони за вестници до автобусните спирки, изграждане и поддръжка на спирките. Срокът на концесията е 15 години, а концесионерите са „Одесос М“ ЕООД, „Ди Прес“ ЕООД, „Ваком“ ООД и „Фактор плюс“ ЕООД.

Сред контрактите има още такъв за ползване на сгради публична общинска собственост за обществени тоалетни. Договорът е от 2005 година и е за 15 години. Концесионер е „Варна клийн сървис“ ООД.

В списъка влиза още договор за концесия от 2004 за предоставяне правото за извършване на културна и търговска дейност в триетажна масивна сграда – Дом на изкуствата, представляваща публична общинска собственост. Тя се състои от сутерен, партер и два етажа на бул. „Княз Борис I” № 65. Срокът на концесията е 35 години, а концесионер е „Байонета“ ЕООД, преобразувано в „Графит галери“ ЕООД.

Има и контракт от 2007 за предоставяне на общинска концесия за строителство – изграждане и експлоатация на спортен комплекс и извършване на дейност за задоволяване на обществените потребности в спортен комплекс „Младост“. Той е разположен в имот – публична общинска собственост, представляващ имот „за спортен комплекс“, паркова зона за обществено обслужване. Срокът на концесията е 35 години, а концесионер е „Химимпорт“ АД.

Според плана за действие нередовните концесионери трябва да се предупреждават с писма да издължат вноските си по договора в едномесечен срок. При повторно неизпълнение на задълженията си да бъдат предприемани административни мерки от страна на Общината, включително и прекратяване на съответния договор.

Общата сума на очакваните приходи за 2019 година от концесионните договори е 1 900 000 лева, които имат прогнозен характер.

Източник: moreto.net

 
banner
banner
Петя Митева