Начало » Общност » Отмениха избора на изпълнител за строежа на рибарско пристанище „Карантината“

Отмениха избора на изпълнител за строежа на рибарско пристанище „Карантината“

Комисията за защита на конкуренцията е отменила решението на Община Варна за избор на изпълнител, който да изгради рибарско пристанище „Карантината“ в „Аспарухово“.

Произнасянето е по жалба на един от отпадналите кандидати в обявената през септември миналата година поръчка. Срещу решението на Община Варна се противопоставя класираното на второ място в крайното подреждане ДЗЗД „Аквилея“. Първенец и краен избор на местната управа е „Партьори-Варна“ ДЗЗД. На трето и четвърто място са класирани Консорциум Ергопланекс и Космос шипинг АД.

Жалбоподателят твърди, че избраният изпълнител не е представил оферта, включително техническо и ценово предложение, които отговарят на изискванията, заложни от възложителя. Офертата на класирания на първо място не е оценена съобразно методиката и протоколите, смята още ДЗЗД „Аквилея“. Сочи, че не става ясно дали възложителят е установил съответствието на избрания изпълнител с поставените в обявлението минимални изисквания. Намира, че протоколите от работата на помощния орган не са мотивирани и не дават възможност да бъдат сравнени и оценени обективно офертите на участниците.

На свой ред Община Варна оспорва жалбата и прави искане за допускане на предварително изпълнение на решението, за да се защитят особено важни обществени интереси. Посочва, че финансирането е безвъзмездно и забавянето застрашава финансирането. КЗК обаче не удовлетворява искането.

Десетина дни по-късно, на седми февруари, Комисията за защита на конкуренцията решава да отмени като незаконосъобразно решението на кмета на за определяне на изпълнител, който да изгради пристанището.

КЗК връща преписката на Община Варна за продължаване на процедурата от етап оценка на техническите предложения на участниците, при спазване на задължителните указания, дадени в настоящото решение.

Възлага на местната управа да заплати направените по производството разноски в размер на 3700 лева.

Решението подлежи на обжалване пред 3-членен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок.

Обществената поръчка и проектът

Прогнозната стойност на обявената обществена поръчка е над 10.5 млн. лева. По план част от средствата ще осигури местната управа, а останалата ще дойде като безвъзмездно финансиране по европейска програма.

С реализирането на проекта ще се създаде защитена акватория за безопасно акостиране на рибарски лодки. Така ще се удовлетвори потребността за създаване на съвременни условия за осъществяване на риболовна дейност със сравнително малки плавателни съдове. В момента рибарите не разполагат с подходящи места за акостиране, разтоварване на техния улов при хигиенични условия и продажбата му.

Продължителността на поръчката е 36 месеца. В проектите пристанищната акватория е оразмерена за 116 кораба с различни големини. Обособени са места за разтоварване на уловите. За част от малките съдове е предоставена възможност за ежедневно изваждане на сухо – слипове по цялата южна страна на пристанището.

Ще има компактна сграда, състояща се в едната си част от три етажа, а в останалите от по един. На първия етаж в сградата се поместват помещения, пряко свързани с дейността на рибарите, първата обработка, временно съхранение и продажба на риба. На рибарите се предоставят санитарно-битови помещения, включващи гардеробни, тоалетни, умивалници и душове за 30 човека. Пазарът за рибни продукти има пряка връзка с помещенията за първа обработка. По план сервизът разполага с работилница за ремонт на малки плавателни съдове.

На втория етаж е администрацията на пристанището. Ще има заседателна зала-клуб на рибаря. На третия етаж се планира заведение за хранене. Проектът е направен така, че да удовлетворява едновременно изискванията на специализиран ресторант за риба – 2-3 звезди. Заведението е предназначено като за рибарите, така и за външни посетители. Оразмерено е за 140 човека. Покривът на 3-етажния обем е оформен като амфитеатър. Вита стълба ще осигурява достъп до ресторанта, до амфитеатъра на покрива и по-нагоре към площадка с красив изглед във всички посоки.

В района на пристанището ще има зони за отдих и разходка на пешеходци. Ще бъдат осигурени транспортен достъп, както и паркоместа.

2.7 млн. лева са предвидени за оборудване на рибарското пристанище.

Източник: moreto.net

 
banner
banner
Петя Митева