Начало » Общност » Продължава почистването на отводнителните канали и деретата във Варна

Продължава почистването на отводнителните канали и деретата във Варна

Продължават дейностите по почистването на отводнителни канали, дерета, канавки и водостоци във Варна. Общо 56 участъка са обхванати в кампанията, която включва следните дейности: почистване и транспортиране на смесени битови и биоразградими отпадъци, на изкопни земни маси и наноси от канализационни системи, премахване на паразитна растителност, резитба на храсти.  Срокът на изпълнение е до 10-ти март, съобщават от сектор „Екологичен контрол“ към Община Варна.

В район „Одесос“ е приключено почистване на канавката на ул. „Стоян Заимов“, продължават дейностите по дерето от ул. „Девня“ до заустването във Варненско езеро.

В район „Приморски“ – почистени са 17 участъка, продължава дейностите по Шокъровия канал, Фатрико дере в кв. „Виница“, отводнителни канавки, разположени от двете страни на пътя за Аладжа манастир, на отводнителна канавка, прилежаща на детелината, и на канавка, която е успоредна на пътя за ВСУ „Черноризец Храбър“в СО „Ален мак“ , както и на дерето от университета до плаж Кабакум.

В район „Младост“  са приключени  дейностите за всичките 7 участъка: Елпромското дере, отводнителния канал под ул. „Девня“ и жп моста до кръговото с бул. „Република“,  дерето в ЗПЗ-Север – от бул. „Янош Хуняди“ до Елпромското дере, дерето в СО „Сълзица“, отводнителния канал по ул. „Георги Пеячевич“, както и деретата в „Пчелина“ и „Кочмар“.

В район „Вл. Варненчик“ е завършено почистването на пътната канавка на бул. „Вл. Варненчик“, Балъм дере, продължават дейностите по дере „Налбанка“ и дере „Ментеше“; В район „Аспарухово“  са почистени канавките на ул. „Орел“, на южния пътен възел по ул. „Народни будители“, дерето на ул. „Горна студена“, в местността „Карантина“, канавката от кв. „Аспарухово“ до кв. „Галата“ и канавката в местност „Прибой“, дерето по ул. „Моряшка“ и канавката на ул. „Янтра“;

В кметство  „Константиново“ е приключено почистването на 2-та участъка на отводнителния канал на ул. „Васил Левски“, в кметство „Тополи“ се работи , а в кметство  „Звездица“ се чисти водостока на ул. „Феникс“и на канавката край поделение „Чайка“.

 
banner
banner
Петя Митева