Начало » Аксаково » 28 дървета от вида цер отсечени край село Слънчево

28 дървета от вида цер отсечени край село Слънчево

Интензивни проверки са стартирали горските служители във Варненско след незаконно изсичане на близо 30 дървета на територията на община Аксаково. При обход на горите в района на село Слънчево служители на ДГС „Варна” се натъкнали на 28 отсечени дървета от вида цер. В резултат от интензивната контролна дейност до момента са съставени 17 акта.

„Съгласно правомощията си горските стражари са съставили констативен протокол и незабавно са уведомили Районната прокуратура. В резултат от системните проверки, които се извършват, нарушенията в горите намаляват, а количествата нерегламентирано добита дървесина обикновено са до 1 пространствен кубик”, коментира инж. Стоян Саров, началник на отдела по опазване  и защита на горите в Североизточно държавно предприятие. По думите му обходът в горите край Слънчево продължава, като са изготвени графици за дежурства на горските стражари.

„Разчитаме и на съдействие от страна на гражданите, които със сигналите си на телефон 112 могат да бъдат изключително полезни за предотвратяване и разкриване на нарушенията”, каза още инж. Саров. Той припомни, че извършването на сеч, товаренето, транспортирането, разтоварването, придобиването, съхраняването и преработването на дървесина без разрешение се наказват с глоба от 50 до 3000 лв.

Ако незаконните действия се извършват организирано с търговска цел от юридическо лице или едноличен търговец административното наказание е имуществена санкция  в размер от 100 до 5000 лв. При повторно нарушение в срок от една година от влизането в сила на наказателно постановление се налага глоба или имуществена санкция в троен размер. В случай, че нарушителите бъдат подведени под наказателна отговорност, ги грозят до шест години затвор и глоба от 1000 до 20 000 лв.

Само през последните дни в горите в обхвата на ДГС „Варна” са съставени 10 акта и 5 констативни протокола за нарушения. Задържани са общо 7,5 куб. м незаконно добита дървесина. Други три акта са съставени при проверките в ДЛС „Шерба”, където от нарушител са конфискувани 1 куб. м дърва за огрев. С четири акта са завършили проверките на територията на ДГС „Провадия”.

 
banner
banner
Budnavarna