Начало » Общност » Пожарната във Варна със съвети за живеещите във високи жилищни сгради

Пожарната във Варна със съвети за живеещите във високи жилищни сгради

Характерно за високите сгради е бързото развитие на пожара вертикално и голямо задимяване. Отделящите се димни газове запълват евакуационните изходи, асансьорните шахти, стълбищните клетки и др.

Опасността от пожара за хората, намиращи се във високи сгради е увеличена, защото за разлика от сградите с нормална височина, евакуацията е затруднена, а също така е усложнена борбата с пламъците.

Сградите  в зависимост от годината на построяване са оборудвани с незадимяеми стълбищни клетки със самозатварящи се врати, повишено налягане в тях, противопожарен водопровод с пожарни кранове и др. Нерядко се нарушават правилата за пожарна безопасност във високите сгради от самите живущи. Самоволно се блокират съществуващите пътища за евакуация, като стълбищните клетки и коридори често са затрупани с излишни неща. Други  нарушенията, които се срещат са необорудвани пожарни кранове и със спряно водоподаване до тях, нарушаване изправността/премахване/ на вратите отделящи стълбищната и др.
РДПБЗН – Варна, обръща внимание на гражданите и председателите  (управителите) на етажната собственост, че сградите се поддържат съгласно изискванията на  Наредба № 8121з – 647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Съгласно изискванията на наредбата  е необходимо всички мерки за защита да се подържат в изправно състояние, както и да спазват определени правила, а ето и някой от тях:.
– Вътрешните пожарни кранове трябва да са оборудвани с шлангове и струйници, като им е осигурено необходимото налягане и дебит.
– Вратите отделящи стълбищната клетка и системите за повишено налягане в тях/вентилационни инсталации/ е необходимо да се подържат и проверяват за тяхната изправност.
–  Не се разрешава заключване ( блокиране в затворено положение) на вратите по пътя за евакуация.
– Не се допуска поставянето на материали и оборудване или изграждане на други препятствия в коридорите и стълбищата.

 
banner
banner
Петя Митева