Начало » Политика » Първа сесия за проекти по фонд „Култура“

Първа сесия за проекти по фонд „Култура“

снимка: Будна Варна

До 21 януари ще се набират проекти за финансиране през първата сесия за новата година от фонд „Култура“ на Община Варна. Идеите ще бъдат реализирани в периода от 1март до края на юни 2019 година.

На последното заседание на ОбС- Варна от 19 декември общинските съветници приеха промени в правилника за работа на фонд „Култура” на Oбщина Варна. Те са свързани с новите тенденции за облекчаване на административните процедури, ще оптимизират работата на фонда и ще улеснят кандидатстващите организации при подаване на проектни предложения при отчитането им. Отпада изискването за предоставяне от кандидата на служебна бележка от Община Варна, която да докаже липсата на финансови задължения към общината, тъй като проверката ще се осъществява по служебен път. Премахва се възможността за кандидатстване на хартиен носител. Проектните предложения вече ще се подават само на онлайн адрес.

Направленията са няколко: фестивали и конкурси, които са от няколко години или нови; творчески проекти в областта на визуални изкуства, изпълнителски изкуства, музика, литература, филмово изкуство, архитектура и дизаин; национално и международно сътрудничество и културно-историческо наследство.

Ако имате регистрация в програмата от периода 2016 – 2018 година, не е необходима нова, уточняват от местната администрация. Важно е обаче да се знае, че крайният срок за попълване на електронното заявление за достъп до системата е 19 януари.

Отпусканите средства са различни, но през 2018 година бяха изплащани по близо 30 000 лева за някои от традиционните фестивали във Варна.

 
banner
banner
Budnavarna