Безработицата падна до 2,6%

Безработицата във Варна през юли е 2,6%,  като нейното равнище е с 0,1 пункт по-ниско спрямо предходния месец, съобщиха от Регионалната служба по заетостта. В бюрото по труда са регистрирани 4 576 души при 4 694 през юни. В сравнение със същия период на м.г. незаетите са с 857 по-малко.

Равнището на безработица във Варненска област е 4.7%  и също намалява с 0.1 пункт спрямо предходния месец. В бюрата по труда са регистрирани 10 384 души 10 748 за предходния месец. Спрямо същия период на м. г. безработните са с 2085 по-малко.

На работа в област Варна през юли са постъпили 1251 души. 1139 от тях са наети на първичния пазар на труда, с 97 повече от юли 2015г.

По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са назначени 112 души. На работа са устроени 250 младежи на възраст до 29 години, както и 137 продължително безработни с регистрация в бюрата по труда над 1 година.

През юли са обявени 1 104 свободни места. От тях 812 са в реалната икономика. Най-много от вакантните позиции са от сферата на хотелиерството и ресторантьорството (251). Следват образованието (106), преработващата промишленост (92), търговията (69), административните и спомагателни дейности (67), операциите с недвижими имоти (56). По програми за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 291 работни места. През месеца е обявено и 1 работно място по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!