Начало » Общност » Последни данни за равнището на безработицата във Варна и областта

Последни данни за равнището на безработицата във Варна и областта

На работа в област Варна през октомври 2018 г. са постъпили 1025 безработни лица, с 55 повече спрямо предходния месец. На първичния трудов пазар реализация са намерили над 85% от общия брой започнали работа лица. В бюрата по труда продължиха действията за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. В заетост са включени 47 младежи до 24 г. възраст и 105 на възраст от 25 до 29 г. включително. Преходите в заетост на млади хора са 14,2% от всички реализирани през месеца преходи в заетост. През октомври 2018 г. на работа са устроени и 152 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През октомври 2018 г. в бюрата по труда от областта са заявени 791 работни места. На първичния пазар са обявени 587 работни места. Най-много от заявените през октомври работни позиции са от сферата на административни и спомагателни дейности (151). Следват преработваща промишленост (96) търговия (92), образованието (78), държавно управление (53) и строителство (36). По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са обявени 204 работни места.

В края на октомври 2018 г. равнището на безработица във Варненска област се установи на 3,7%. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта към 31.10.2018 г. е 8134. Спрямо същия период 2017 г. равнището на безработица е с 0,8 процентни пункта по-ниско, а регистрираните безработни са с 1812 по-малко. Традиционно през месец октомври се отчита ръст на безработицата в областта спрямо предходния месец. Спрямо месец септември 2018 г. равнището на безработица нараства с 0,5%, а регистрираните в бюрата по труда от областта безработни лица се увеличават с 1217. За сравнение, през октомври спрямо септември 2017 г. е бил отчетен ръст с 0,6% на равнището на безработица и с 1420 на регистрираните безработни лица.

В община Варна броят на регистрираните безработни в края на месец октомври 2018 г. е 4348. Равнището на безработица в града е 2,5% при 2,0% през предходния месец. На годишна база, спрямо октомври 2017 г., се отчита спад с 0,5 процентни пункта на равнище на безработица и с 840 безработни лица по-малко.

До 17.00 часа на 14.12.2018 г. включително се приемат заявки от работодатели по проект “Обучения и заетост за младите хора“ Компонент ІІ и „Обучения и заетост“ Компонент ІІ на ОП „РЧР“.

Източник: varna24.bg

 
banner
banner
Петя Митева