Варна: 21 500 семейства получават месечни помощи

21 500 семейства получават месечни помощи за отглеждане на дете по Закона за семейни помощи за деца. Това заяви Адриана Григорова, директор на Дирекция „Социално подпомагане“ Варна.

Тя отбеляза, че по отношение на семейните помощи по Закона за семейни помощи за деца и Правилника за неговото приложение най-голям е относителният дял на семействата, които получават помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст.
За първото шестмесечие на годината това са близо 85% от всички подпомагани от дирекцията семейства в общините Варна и Аксаково, посочи Адриана Григорова.
„На второ място като относителен дял е еднократната помощ за раждане, като за шестмесечието такава помощ е изплатена на 1 615 семейства. На следващо място са отпуснатите месечни помощи на неосигурени и неработещи майки за отглеждане на дете – 595“, каза още Адриана Григорова.
СПОДЕЛИ НОВИНАТА!