Начало » Общност » Половин милион ще струва почистването на шахтите във Варна през идната година

Половин милион ще струва почистването на шахтите във Варна през идната година

500 000 лв. без ДДС ще вложи от бюджета си за следващата година Община Варна за почистването на уличните шахти в районите „Одесос“, „Приморски“ „Владиславово“, „Младост“, „Аспарухово“ и селата Звездица, Константиново, Каменар, Тополи и Казашко.

Анексът за 2019 г. се сключва с фирмата, избрана по обществената поръчка за „Поддържане и почистване на дъждоотводнителни и битови площадкови канализации за нуждите на Община Варна“.

Изпълнението на обществената поръчка включва дейности по поддържане и почистване на дъждоприемни и ревизионни шахти, дъждоотводнителни канализации, битови площадкови канализации за нуждите на Община Варна.

Извършването на гореспоменатите дейности е с цел достигане на нормално оттичане на дъждовните води при валежи с висок интензитет.

Финансирането трябва да осигури и извършване на ТВ наблюдение на проблемни и критични точки от дъждовната канализационна система на гр.Варна.

Поръчката включва почистване и продухване на 8589 дъждоприемна шахта до включване в уличната канализация, 354 улични ревизионни шахти до 3 м, почистване (продухване) на 15 303 метра дъждовна канализация от ф350 до ф500 мм ,почистване (продухване) на 3300 метра дъждовна канализация от ф550 до ф1000 мм включително и разходите за отваряне и затваряне на капаци или решетки, за товарене, извозване и депониране на отпадъците от дейността до сметището, както и всички други необходими операции, дейности и разходи за извършване на дейността.

Източник: varna24.bg

 
banner
banner
Петя Митева