Куриерски фирми захвърлят личните данни на улицата

За трети път тази седмица читател ни сигнализира за безотговорното отношение на някои от фирмите за куриерски услуги към доставката на писма до получателите и съответно към тайната на кореспонденцията, за която те са пряко отговорни.

Случай първи. Във варненския жк “Възраждане” жители на блок с пет входа намират писмата със сметките си от мобилни оператори надлежно струпани пред външната врата. Четири от входовете имат само на метър от мястото, където е захвърлена кореспонденцията, пощенски кутии с външен процеп.

Случай втори. Проблемът е почти същият. Само че този път във “Владиславово”. Писмата отново са извън пощенските кутии, струпани на купчинка на пода до кутиите.

Трети случай. Този път в “Кайсиева градина”. Потърпевшият получил писмо от пенсионното. Пощенската му кутия има табела с номер на апартамента и фамилия. За съжаление, писмата били струпани на едно място – върху пощенските кутии. Там той открил и своето писмо, известие, което отдавна очаквал, но… Но вече някой любопитен съсед се бил запознал със съдържанието на писмото, защото човекът го намерил разпечатано и извадено от плика за доставка. Сега той се притеснява, че някой може да злоупотреби с личните му данни, които е научил от съдържанието на писмото.
Притесняват се и всички останали граждани, които ни се обадиха, за да споделят за проблемите със захвърлените писма. И с основание…

Фирмите и институциите, които разпращат тези писма, са регистрирани като Администратори на лични данни. Те имат право да ползват данните ни и когато ни изпращат уведомления, сметки, покани и всякакъв друг тип информация. Писмата се поставят в надлежно запечатани пликове и са сгънати по начин, който оставя на видно място единствено името и адреса за кореспонденция на гражданина. Проблемът обаче е, че те трябва да бъдат поставени в пощенската кутия на получателя, а не някъде около нея или, още по-лошо, извън входа на сградата, където всеки и с всякакви намерения може да се възползва от съдържанието им.
Тогава от само себе си идва въпросът: Кой контролира куриерските услуги? Дали фирмата или институцията, която е поверила доставката именно на този куриер? Дали Комисията за защита на личните данни, която е независим държавен орган, осъществяващ защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни? Дали някой друг…
Да не говорим, че дават лош пример и на разпространителите на рекламни брошури, листовки и вестници, които също доста често захвърлят на купчина пред входната врата поверените им за разпространение материали. А после като духне варненският вятър… Търси си писмото от “Възраждане” в “Младост” и събирай боклук…

 

Източник: Черно море

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!