Начало » Общност » 710 деца със СОП са с допълнителна подкрепа в училища и детски градини

710 деца със СОП са с допълнителна подкрепа в училища и детски градини

710 деца със специални образователни потребности (СОП) ползват допълнителна подкрепа за личностно развитие през новата учебна година във Варна, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“. От тях 207 са малчугани, настанени в детски градини, а останалите са ученици, възпитаници на 34 училища. От общия брой деца със СОП 457 се нуждаят от ресурсно подпомагане.

Такова е осигурено в 4 детски градини и 24 училища, където работят ресурсни учители, психолози или педагогически съветници, логопеди и други специалисти, в зависимост от конкретните дейности, предвидени в плана за подкрепа на дете със СОП. Останалите деца и ученици получават ресурсно подпомагане от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и от Логопедичния център.

През миналата година бе разкрито и още едно специализирано звено – Център за специална образователна подкрепа, където са записани 75 деца и ученици. Там се извършват диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с малчуганите, за които е невъзможно да се обучават в общообразователна среда.

 

Община Варна за първи път в страната предприе мерки в подкрепа на деца с глутенова непоносимост. За целта е осигурена възможност за индивидуално хранене на четири отделни режима, в зависимост от диагнозата. Към момента малчуганите, включени в тази програма в детските градини, варират между 100 и 150.

 

За подрастващите с ТЕЛК не се заплащат такси в общинските детските градини, а тези с и над 50% ползват и предимства при приема. В ДГ “Ален мак“ и ДГ “Бриз“ се насочват деца с хронични увреждания и по-тежки диагнози. Предвид на нарастващите потребности от грижа за тези деца, са разкрити две нови групи в детска градина “Горска приказка“.

 
banner
banner
Budnavarna