Улиците на стара Варна (снимки)

Централната поща. Сградата е строена в периода 1929 – 1935 г. От къщите по десния тротоар на ул.“Владислав“ днес е останала само триетажната сграда на отсрещната страна на кръстовището.

Снимките са правени от камбанарията на катедралата.


Началото на ул.“Преслав“ през 1930-те години и днес. Сградата на преден план (с червения покрив) е някогашният турски конак, днес там се помещава Държавният архив. Под него, в заградената площ е ковчежничеството. В дясно се вижда „гърбът“ на театъра.

Снимките са правени от камбанарията на катедралата.


Катедралата, поглед от балкона на градския часовник. Камбанарията била доизградена в началото на 1940-те. В дясно, зад Катедралата се вижда училище „Св.Наум“. По-късно на същото място е построена Централната поща. Можете ли да разпознаете днешните дебели дървета по бул.“Вл. Варненчик“?


СПОДЕЛИ НОВИНАТА!