Начало » Девня » Свилен Шитов: Заради локацията на АИС “Изворите” Девня не спечели проект за безплатни филтри в комините

Свилен Шитов: Заради локацията на АИС “Изворите” Девня не спечели проект за безплатни филтри в комините

Според Министерството на околната среда и водите Девня е едва ли не екологично чиста община, въпреки че е център на химическа промишленост, а замърсяванията са постоянни, макар и в повечето случаи да са контролирани и да се вписват в нормите за вредни емисии. Това заяви кметът на Девня Свилен Шитов в отговор на въпрос на списание “Инфрабилд” за мерките, които внедрява администрацията, за да намали вредното въздействие върху околната среда.
“Основната ни полемика с екоминистерството е за местоположението на автоматичната измервателна станция за контрол на качеството на въздуха “Изворите”, която е държавна собственост. Тя е разположена на цели 12 километра от Индустриална зона – юг, където са съсредоточени химическите заводи, и досега не е отчела нито едно наднормено замърсяване, например със серен диоксид, азотни оксиди или пък въглероден оксид. Но докладите от контролната дейност на РИОСВ-Варна показват, че превишения по цитираните показатели има. Тези констатации се базират на данните от системите за собствен екологичен мониторинг на заводите, до които достъп има само екоинспекцията, а тя ги огласява публично веднъж годишно, при това твърде лаконично”, отбеляза Свилен Шитов.
Обхватът на АИС “Изворите” е 2 километра, а Индустриална зона – юг се намира на над 10 километра от станцията
“Заради неадекватното разположение на станцията миналата година Министерството ни отряза проекта по Оперативна програма “Околна среда” – за монтиране на филтри в комините на частните домакинства и минаване на биогорива, защото се оказа, че и по показателя “фини прахови частици” всичко ни било наред. А по линия на този проект ние щяхме да се сдобием и с мобилна станция за измерване качеството на въздуха, с каквато например разполага Община Бургас. Тези съоръжения са много скъпи, поддръжката им – също, което е непосилно за нашия бюджет, но пък има по-евтини и не по-малко ефективни измервателни уреди, каквито ще закупим със средствата от глобите на замърсители, които РИОСВ превежда по сметката на общината”, информира още кметът.
 
banner
banner
Budnavarna