Правителството даде на Варна държавна земя за социални центрове

Правителството прехвърли на днешното си заседание безвъзмездно на Община Варна правото на собственост върху поземлен имот от 7,7 дка на ул. „Андрей Сахаров” №16 в града.

Теренът попада в зона, която според интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Варна е определена за реализация на проекти на социалната инфраструктура – центрове за настаняване от семеен тип на възрастни хора с умствена изостаналост, за социална рехабилитация и интеграция на деца, социални жилища за хора в неравностойно положение и др.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!