Стартира информационна кампания за Варна 2017

На 17.08.2016г. в 17:30ч., в зала „Концертна“ на Младежки дом-Варна ще се проведе отворена среща на представители на Сдружение „Варна – Европейска младежка столица 2017“ с младежки организации и неформални групи.

Целта на събитието е представяне на инициативата за изграждане на Черноморски младежки център, който следва да отговори на стандартите за сертифициране на Съвета на Европа.
На 29.07.2016г. министерството на образованието прехвърли на община Варна сградата на закритата Професионална гимназия по текстил и моден дизайн „Мара Тасева“. Тя ще бъде използвана за нуждите на образованието и за домакинството на Европейска младежка столица през 2017 г., част от които е и ключовото направление Черноморски младежки център. Неговото предназначение е да развива младежки капацитет, чрез организиране на конференции и курсове за обучение, събития за създаване на делови контакти, работни групи, с акцент върху регионалното развитие. Дейностите имат за цел да стимулират и да създадат необходимите ресурси за насърчаване на младежкото участие. Инициативите ще бъдат извършвани в тясно сътрудничество с мрежата на Европейските младежки центрове.

Младежкият сектор във Варна ще има възможност да участва активно в процеса на реализиране на дейностите, свързани с Черноморския младежки център, чрез предложения и отворена дискусия.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!