Правят кръгово и минерална чешма на входа на курорта „Св. Св. Константин и Елена“

Съветниците от ПК „Собственост и стопанство“ дадоха съгласието си Община Варна да започне процедура по безвъзмездно придобиване на държавен имот, с който да бъде разширено и обособено кръгово кръстовище в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“.  Те гласуваха промени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г., в която ще бъде включен имотът.

Кръговото кръстовище се намира в района на Международния дом на учените „Проф. Фредерик Жолио Кюри“. Част от имота на Дома – около 400 кв. м, попадат в обхвата на новото кръстовище, стана ясно на днешното заседание. Засегнати са още два по-малки терена, частна собственост, които предстои да бъдат отчуждени.

За реализацията на обекта в общинския бюджет за тази година са заделени 871 000 лв. Освен кръговото кръстовище в плана е заложено също допълнително благоустрояване – оформяне на зона за отдих и изграждане на нова чешма с минерална вода.

Ако няма обжалвания и процедурите преминат без спънки, строителните работи може да се осъществят преди началното на активния туристически сезон. В противен случай изпълнението ще започне най-рано през есента.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!

Leave a Reply

5 × 1 =