Начало » Общност » Протест не на насилието в детските ясли, градини и училища

Протест не на насилието в детските ясли, градини и училища

Протест не на насилието в детските ясли, градини и училища, ще се проведе днес в 11:30 часа пред сградата на община Варна, това научи репортер на BudnaVarna.bg.

Целта ни е да се противопоставим срещу насилието (физическо и вербално) над деца и да поискаме незабавно поставяне на видеонаблюдение във всички помещения на ясли, детски градини и училища.

Протестът е част от серия протести в подкрепа на предложенията за промени в образователната система, внесени в Народно събрание през септември 2017 г. от Национален инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система:
1. Въвеждане на мандатност на началниците и директорите в системата на
образованието, включително на директорите на ясли, детски градини и училища.
2. Въвеждане на методики за подбор на абсолютно всички постоянни и временни
ръководители и служители в системата на образованието.
3. Въвеждане на периодични тестове и събеседвания за определяне на състоянието на
всеки един служител в детските ясли, градини и училищата.
4. Създаване на независима комисия за цялостен надзор на системата на образованието,
в чиито правомощия да бъде включено и налагане на наказание дисциплинарно
уволнение при безспорно установяване на наличие на насилие, независимо от какъв
характер от страна на служители в ясла, детска градина или училище.
5. Въвеждане на постоянно наблюдение чрез технически средства във всички
помещения на ясли, детски градини и училища.
6. Осигуряване на адекватен брой специалисти като психолози, логопеди, педагози,
социални работници и др. във всички ясли, детски градини и училища.
7. Промяна на целия адаптационен модел при първоначалното постъпване и при смяната
на ясла, градина или училище.
8. Въвеждане на периодични, ефективни задължителни обучения на служителите в
яслите, детските градини и училищата.
9. За всяко дете със СОП да бъде осигурен помощен персонал.
10. Да се разреши на родители при желание и възможност да подпомагат в ежедневните
дейности от чисто битов характер яслите, детските градини и училищата.
11. В яслите и детските градини телевизия и интернет да бъдат използвани единствено с
учебна цел.
12. Гъвкаво и адекватно финансиране системата на образованието във всичките й
аспекти.
13. Оптимизиране на процедурата за учредяване на учителски синдикати.
14. Други мерки за повишаване на качеството на образователната система.

 
banner
banner
Budnavarna