Начало » Общност » 3 % безработица във Варна

3 % безработица във Варна

Равнището на безработица във Варненска област средно за 2017 година е 4,7% и намалява с 1,0 процентен пункт спрямо предходната година. Това съобщиха за BudnaVarna.bg от пресцентъра на Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Варна.

Средногодишният брой регистрирани безработни в бюрата по труда от областта са 10496, с 2159 лица по-малко спрямо 2016 г. Отчетеното през 2017 г. равнище на безработица е най-ниското в областта през последните девет години. За последно безработицата е била по-ниска през 2008 г. (4,2%).

За една година, спрямо декември 2016 г., броят на регистрираните безработни е намалял с 1832 лица.

Значителен принос за постигнатото намаление има активната работа с регистрираните безработни лица, включително от най-уязвимите групи безработни на пазара на труда, и подпомагането им за включване в трудова заетост.

Реализираните дейности за подкрепа на младежите за усвояване на умения за участие на пазара на труда и включването им в програми и мерки по Закона за насърчаване на заетостта и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” доведоха до спад в броя на безработните младежи.

През 2017 г. 12055 лица са включени в мероприятия за професионално ориентиране, реализирани в бюрата по труда от областта. 2348 безработни лица са взели участие в дейности за подпомагане уменията за търсене на работа и представяне пред работодател. В края на 2017 г. с 355 лица са по-малко безработните до 29 години и със 129 тези до 24-годишна възраст.

През 2017г. трудовите посредници предоставяха посреднически услуги за мотивиране за активно поведение на пазара на труда на безработни лица с регистрация в Дирекции „Бюро по труда” над 12 месеца. За една година отчитаме спад в броя на лицата, изпаднали в състояние на продължителна безработица с 1007 лица.

В гр. Варна средногодишното равнище на безработица в града е 3,0%, с 0,4 пункта по-ниско от предходната година. Броят на регистрираните безработни средно за 2017 година е 5269 и намалява с 675 лица спрямо 2016 година.

 
banner
banner
Budnavarna