Начало » Бяла » Уникален мобилен хоспис функционира в община Бяла

Уникален мобилен хоспис функционира в община Бяла

Уникален мобилен хоспис работи в полза на възрастни и лица с увреждания в населените места в община Бяла, Варненска област. Това е специална услуга, в която нуждаещите се не се местят в специализирано заведение, а биват посещавани от специалисти, които всеки ден се грижат за тях. Така хората в нужда не изпадат в психически разтройства от това, че трябва да напуснат дома и семейния уют. В центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда работи екип от 4-ма специалисти: социален работник, психолог, медицински специалист и рехабилитатор. Освен това има още 29 служители – 11, от които предоставят услугата „Домашен помощник“, а 18 – „Личен асистент“, съобщиха на пресконференция в Клуба на стопанския деятел във Варна Костадин Самарджиев – заместник-кмет на община Бяла и Русанка Томова – главен специалист „Социални дейности“.

Центърът за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда функционира от 15 декември 2015 година. Той трябва да приключи на 15 януари т.г. но ще продължи до края на 2018-та. През изминалия период специалистите обслужиха общо 71 лица в неравностойно социално положение – хора с увреждания и техните семейства и жители над 65-годишна възраст с ограничения или невъзможност за самообслужване, живеещи във всичките населени места в община Бяла – едноименния град и селата Дюлино, Господиново, Попович и Горица.

Хората ползват всеки ден абсолютно безплатно пакет от услуги, които включват: текущо почистване, поддържане на лична хигиена, помощ при готвене, помощ при хранене, битови услуги, медицински услуги, психологическа подкрепа и др., съобщи още на пресконференцията Русанка Томова. Средствата са по проекта, спечелен от община Бяла: „Независим живот“. По него 425 000 лева са от европейско, а 75 000 лева национално съфинансиране. Русанка Томова поясни, че индивидуалните всекидневни посещения са модерен европейски метод за работа с хора в риск, а освен това и подпомагат намаляването на безработицата и увеличават трудовия стаж на заетите. Проектът е постигнал голям социален ефект в община Бяла. Благодарение на Националния бюджет за 2018 година дейностите „Домашен помощник“ и „Личен асистент“ ще бъдат финансирани за една година.

 
banner
banner
Budnavarna