Начало » Общини » БЧК осигурява топъл обяд на 69 деца в неравностойно положение от училищата в селата Чернево и Николаевка

БЧК осигурява топъл обяд на 69 деца в неравностойно положение от училищата в селата Чернево и Николаевка

До  22 март  2018 година  и  две  училища  на територията  на  Община  Суворово   БЧК – Варна  стартира  проект  „Топъл  обяд”  за  деца  в  неравностойно  положение  в  рамките  на  Партньорска  мрежа  за благотворителност  на  БЧК  – Варна  Илко  Раев,  председател  на  Областния   съвет  на БЧК – Варна. „В  тези   две  населени  места  безработицата  е  над  12%  69 деца  получават  подкрепа  – 70 дни  топла  храна”, допълни  Илко  Раев.

Децата  се  обучават  в  ОУ „Хр. Ботев” –  с. Чернево  и ОУ „Хр. Ботев” – с. Николаевка.  По  проекта   за  тях  ще  бъде  осигурен  топъл  обяд  в  продължение  на  70 учебни  дни .

Решението  на  Областния  съвет  на  БЧК – Варна  за  реализиране  на  проекта  в  Община  Суворово  взето  въз  основа на редица   социално – икономически  индикатори, които  показват  завишена  степен  на  социална  уязвимост  на   семействата  и  децата  за  задоволяване  на  базовите  и  образователните  потребности   поради  наличие  на повече  от  един  риск – бедност, безработица, влошено  здраве/увреждане, непълни  семейства  и други.

Децата,  включени  за  топъл  обяд, са  предложени  от  училищните  ръководства  в партньорство  с  отдел  „Социална  закрила” – Суворово  въз основа  на социални  критерии.

Проектът  на  Областния  съвет  на  БЧК – Варна  е одобрен  от НС  на  БЧК  и  се  осъществява  благодарение  на  фондонабиране  чрез  националната  Партньорска  мрежа  за  благотворителност  на  БЧК  и  инициирано  фондонабиране  във Варна  за „Топъл  обяд”. Той  е  желан  и  нужен  като  механизъм  за превенция  на  отпадане  от  образование  на чрез  социална  подкрепа  за  хранене.

Източник: Фокус

 
banner
banner
Budnavarna