Проверени са над 280 язовира по Черноморието от началото на годината

От  началото  на  годината  Държавната  агенцията  за  метрологичен  и  технически  надзор  е  извършила  146 проверки  на  язовири  на  територията  на  област  Варна. Това  е  посочено  на  среща  между  председателя  на  ДАМТН  Петър  Горновски  и  областния  управител  на  Варна  Стоян  Пасев.  Съобщението  е  на  пресцентъра  на  ДАМТН.

Дадени  са  70  предписания  по  документацията, както и  162  по  безопасната  техническа  експлоатация  на  язовирите, източник /24часа.bg/.

„Важно е  ДАМТ  и областната  администрация  на  работят  в добър  синхрон  както  досега  и  заедно  да  планираме  съвместни  проверки  по места”  е  казал  Петър  Горновски . По  думите  му голяма  част от често  даваното  предписания  от  инспекторите, но  са налице  и  водоеми  с  проблеми, които  трябва  да  бъдат  отстранени, за  да  се  гарантира  безопасна  експлоатация.

По  време  на срещата  е обсъдено  и  състоянието  на  язовир  „Елешница”  в  община  Дългопол, област  Варна. При  проверката  е  установено, че  преливникът  е  с разрушено  дъно, има  разрушена  дънна  плоча, компрометирани  фуги, енергогасителят   след  преливника  е  с изцяло  разрушено  дъно, компрометирани  фуги, и  наличие на  хоризонтални  пукнатини  по  бетоновата  стена  на  десния  му  скат. Дадени  са  предписания. След  изтичане  на  срока  на предписанията  ще бъде  извършена  нова  проверка.

Ръководството  на  ДАМТН  е  имало  среща  и с областния  управител  на Бургас  Вълчо  Чолаков. Петър  Горновски  е представил  данните  от  началото  на  годината  за  проверки  от  агенцията  на теорията  на областта. Проверени  са  136 язовира и са  дадени  68  предписания  по  безопасната  им  техническа  експлоатация. „Изключително  важно  е  предписанията, които  агенцията  и  общината  издават, да  се  спазват, защото  това  служи  за  превенция  на  сериозни  инциденти, които  биха  могли да  причинят  материални  щети  или  да създадат риск  за живота и здравето  на  хората ‘’, е  подчертал  председателят  на  ДАМТ.

В  срещата  са  участвали  също  главният  секретар  на  агенцията  Валентин  Чиликов  и главният  директор  на  Главна  дирекция „Надзор  на язовирните  стени  и  съоръженията  към  тях” Кирил  Войнов.

Източник: Варна24

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!